2831053511 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16, Ρέθυμνο info@christodoulakis-sa.gr
hero imagebanner imagebanner image


ΕΜΜ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

_____

λίγα λόγια για την εταιρεία
 

Η εταιρεία ΕΜΜ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1993, με έδρα το Ρέθυμνο, δραστηριοποιείται στον κλάδο των λατομείων (εργολαβική εκμετάλλευση), στην παραγωγή ασφαλτομίγματος και στην εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Από την αρχή της λειτουργίας της έχει αναλάβει την εργολαβική εκμετάλλευση του λατομείου Ρεθύμνου για λογαριασμό του συνεργάτη της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.


Έχοντας ως κύριο μέλημα
τη συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και την ικανοποίηση των τρεχουσών απαιτήσεων έχει φέρει εις πέρας σημαντικά έργα Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικού Τομέα.


Η εταιρεία λειτουργεί αυστηρά σε όλα τα επίπεδα με εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας.


Εφαρμόζει για την εκτέλεση έργων συστήματα, με πιστοποίηση από την BUSSINESS QUALITY VERIFICATION IKE (BQV):
 Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, με αριθμό Πιστοποιητικού: 0130/ΔΠ/2021/GR
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕN ISO 14001:2015, με αριθμό Πιστοποιητικού: 0079/ΠΔ/2021/GR
 Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 45001:2008, με αριθμό Πιστοποιητικού: 0062/YAE/2021/GR
 Ελέγχου παραγωγής Ασφαλτομίγματος στο εργοστάσιο (CE), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN13108-1:2006 / AC:2008 , με αριθμό Πιστοποιητικού: 2884-CPR-00110

 

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο χωματουργικών μηχανημάτων όπως φορτωτές, εκσκαφείς, ντάμπερ, διατρητικά μηχανήματα, διαστρωτήρα ασφαλτομίγματος, οδοστρωτήρες, περονοφόρο και φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία συντηρούνται και επισκευάζονται πλήρως από οργανωμένο συνεργείο.

 


Για την ΕΜΜ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. :
Χριστοδουλάκη Αφροδίτη